martes, 15 de mayo de 2012

Títols de formació

Proves d’accés per qui vulgui fer la via acadèmica. O es pugui convalidar. Títols de formació Professional de grau mitg.
Data límit per inscriure i pagar és el 22 de maig.
Nivell 1Excursionisme prova el 5-6 juny
Nivell 2 Descens de barrancs 4-5-6 juny
Nivell 1 d’espeleologia, prova 23 de juny


Informacion+Pruebas+de+Madurez+en+Cantabria Proves de Nivell 2 calend_excursionisme

No hay comentarios: