sábado, 31 de mayo de 2008

Llibret d´iniciació a l´espeleologia.

Tant la Federació Catalana d'Espeleologia com el departament docent de l'Escola Catalana d'Espeleologia, fa temps que van divulgar un llibret d'iniciació a I'espeleologia, per tal que servis de suport en els cursets d'iniciació, que la majoria de grups fan durant cada any per a la promoció de I'espeleologia.

La intenció de l'Escola Catalana d'Espeleologia, dins de les seves possibilitats, és ajudar en la tasca d'iniciació a aquesta activitat esportiva i científica. Perquè, l'espeleologia, com tota activitat de natura, va evolucionant tant a nivel!
de progressió tècnica i materials personals com a nivel!
de coneixements bàsics del medi subterrani; serà, doncs necessari que aquesta evolució es reflecteixi dins d'un nou llibret d'iniciació.Per aquest motiu, hem reeditat l'antic llibret d'iniciació a I'espeleologia esperant que reflecteixi aquesta evolució constant que té el món espeleologic.

No hay comentarios: