lunes, 16 de diciembre de 2013

Confederación de Espeleologia y Cañones


Ens dirigim a tots vosaltres amb la finalitat d’informarvos d’un fet molt important per l’espeleologia en l’Estat Espanyol: La creació de la CONFEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA Y CAÑONES.
La Federación Española de Espeleologia ha anat endeutantse cada cop més i en aquests moments el seu dèficit supera els 460.000 € cosa que l’ha obligat a entrar en Concurs de Creditors, sent molt difícil la seva continuïtat.
A començaments d’aquest any, com a mètode de finançament, s’establí una quota que caldria pagar les federacions autonòmiques.
Aquesta quota està vinculada a les llicències que emet cada federació autonòmica, resultant d’aquesta forma quotes diferents per cada federació.
Això és manifestament illegal, ja que cada llicència (autonòmica o habilitada) és un dret individual que té cada espeleòleg i no es pot vincular a una quota institucional federativa, que en tot cas té que ser igual per a totes les federacions autonòmiques.
Davant d’aquesta situació, les assemblees generals d’onze federacions autonòmiques vam decidir no pagar aquesta quota i la Federación Española de Espeleologia va decidir expulsarnos (desintegrarnos va ser el llenguatge que van utilitzar).
 
Aquesta desintegració es va produir de forma absolutament illegal i irregular (no se’ns va donar el tràmit d’audiència, ni se’ns va comunicar ni com, ni davant de quin organisme, ni quin temps hi havia, i si es podien presentar allegacions).
Aquesta decisió de la Federación Española de Espeleologia es va presentar recurs al CSD, per tots nosaltres, encara està pendent de resolució.
Les onze federacions autonòmiques: Asturiana, Aragonesa, Canària, Càntabra, Castella i Lleó, Catalana, Gallega, Madrilenya, Navarresa, Riojana i Valenciana, amb la finalitat de mantenirnos coordinats, continuar fent espeleologia, mantenir entre les onze federacions una bona relació, facilitar l’obtenció de permisos en cavitats i els treballs de les campanyes, coordinar les escoles, grups de socors i activitats de les nostres federacions, sempre pensant en el benefici dels nostres federats, hem decidit crear la CONFEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA Y CAÑONES (CEC).
Com podeu veure la CEC agrupa el potencial espeleològic més important d’Espanya, tant per territori com per nombre d’espeleòlegs federats. Entre tots nosaltres federem a més de 5.500 espeleòlegs, dels aproximadament 7.000 federats que hi ha en tot l’Estat Espanyol, i en l’aspecte territorial agrupem les zones càrstiques, volcàniques i de descens de canyons més importants de l’Estat Espanyol.
Per altre costat és important significar que les onze federacions autonòmiques agrupades en CEC, hem fet una administració sensata, estem perfectament sanejades i no tenim que assumir deutes que no hem creat.
Les onze federacions autonòmiques que constituïm la CEC ho fem:
  1. De forma igualitària
  2. Els càrrecs són rotatius, amb una durada de dos anys.
  3. El funcionament es assembleari, caldrà prendre les decisions per majoria qualificada de les dues terceres parts.
  4. L’objectiu primordial es posar en valor l’espeleologia d’exploració.

Així doncs, desprès de tres mesos de treball, ja està constituïda i formalitzada la CONFEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA Y CAÑONES (CEC). Per aquest motiu els federats de les onze federacions autonòmiques esmentades queden integrats en aquesta Confederació.
Per últim comunicarvos que la primera Junta Directiva de la CEC (elegida per consens i unanimitat) per als propers dos anys, està constituïda per:

  1. President: Sr. Hilari Moreno i Castelló de la Federació Catalana d’Espeleologia .
  2. Tresorer: Sr. Juan Colina Bruzual de la Federació Càntabra d’Espeleologia.
  3. Secretari: Sr. Francisco M. Martínez García de la Federació Galega d’Espeleoloxia .
  4. Vocals: Els presidents de les restants de federacions autonòmiques; Asturiana, Aragonesa, Canària, Castella i Lleó, Madrilenya, Navarresa , Riojana i Valenciana .

Rebeu una cordial salutació.
CONFEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA Y CAÑONES (CEC).

No hay comentarios: